លក់ ដីទ្បូ Mukh Kampul
លក់ ដីទ្បូ Mukh Kampul
លក់ ដីទ្បូ Mukh Kampul

លក់ ដីទ្បូ
Mukh Kampul Svay Ampear

លេខកូដយោង A0001

$ 7 / m²

ដីលក់

*ដំណឹងល្អ សំរាប់បងប្អូន អ៊ុំ ពូ មីង មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញដី ដើម្បីធ្វើ ចំការ បានមកដល់ហើយ
- ទំហំដី 7 ហិចតា​9991m2
- នៅខាងលិចមានប្រឡាយធំមួយ នឹង មានផ្លូវរទេះទៅដល់ដី
- តំលៃ $6.5/m^2(ចរចារបាន)

សង្ខេប

  • លេខយោង A0001
  • ផ្ទៃដី​សរុប 16991 m²