លក់ ដីទ្បូ Ponhea Lueu
លក់ ដីទ្បូ Ponhea Lueu
លក់ ដីទ្បូ Ponhea Lueu

លក់ ដីទ្បូ
Ponhea Lueu Kampong Os

លេខកូដយោង

120000 m²

$ 8 / m²

ដីលក់(បន្ទាន់)

គោលបំណង: សំរាប់លក់
* តម្លៃ 8 ដុល្លា / ម 2
* ទំហំ: 120000 ម 2
* ប្រភេទអចលនទ្រព្យ: ដី
* ស្រុក: ពញាឮ
* ទីក្រុង / ខេត្ត: កណ្តាល
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងនៅទីនេះ

សង្ខេប

  • លេខយោង 2649699
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 120000 m²